Regulamin oferty "Czesne za 1zł/ mieisiąc" - Uniwersytet Maluszka

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin oferty "Czesne za 1zł/ mieisiąc"


Oferta dotyczy dzieci powyżej 2,5 roku życia, zapisanych do Przedszkola Niepublicznego "Uniwersytet Maluszka" na tzw. okres adaptacyjny (okres przyzwyczajania dziecka do nowego otoczenia). Okres taki nie jest obowiązkowy, ale w przypadku dzieci bardzo wskazany.  W czasie trwania umowy dzieci mogą przebywać w przedszkolu w godzinach pracy placówki. Mogą korzystać ze wszystkich bezpłatnych zajęć dodatkowych (rytmika, taniec, zajęcia języka angielskiego, zajęcia języka hiszpańskiego itp.). Dodatkowo podopieczni mogą braź udział w wycieczkach organizowanych przez przedszkole.  

W ramach czesnego 1zł dziecko może przebywać w placówce do 5 godzin w tygodniu (maksymalnie 20 godzin w miesiącu). Godziny rozliczane są w cyklach tygodniowych. Każda dodatkowa godzina ponad 5 godzin w tygodniu jest dodatkowo płatna wg cennika. Godziny tygodniowe mogą być wykorzystane w dowolny sposób (rozłożone na poszczególne dni lub skumulowane).

Umowa może zostać rozwiązana przez obie strony dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Rodzic/ opiekun może w dowolnym momencie zmienić formę pobytu dzieck w przedszkolu na  opiekę całodzinną lub opiekę do 5 godzin.  
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego