Integracja - Uniwersytet Maluszka

Przejdź do treści

Menu główne:

Integracja


Przedszkole dysponuje 4 miejscami dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.Często obserwujemy w społeczeństwie strach przed niepełnosprawnością. A przecież niepełnosprawność nie jest chorobą zakaźną, nie można się nią zarazić.

Ogromnie ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa - małe dzieci wolne są od uprzedzeń, przesądów, które istnieją w mentalności wielu dorosłych. A jak mówi stare przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

W naszej placówce dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, zajęcia, imprezy i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia, empatii. W ten sposób wychowankowie nabywają umiejętności społecznych, pełniej i wszechstronniej rozwijają swoją osobowość. Dziecko wychowujące się ze swoimi niepełnosprawnymi rówieśnikami jest osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi, mniej egocentryczną, nastawioną także na „dawanie”, a nie tylko „branie”. Wychowanek niepełnosprawny funkcjonując wśród dzieci zdrowych jest bardziej samodzielny, uczy się przez obserwację, lepiej się komunikuje, wykazuje większą sprawność fizyczną oraz intelektualną.

Wszyscy nasi nauczyciele i specjaliści starają się niwelować skutki niepełnosprawności, poprzez stymulowanie rozwoju dzieci i stwarzanie warunków do optymalnego funkcjonowania. Każde dziecko integracyjne uczestniczy w zajęciach programowych z całą grupą przedszkolną, a oprócz tego bierze udział w zajęciach indywidualnych z pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, oraz jest pod opieką innych specjalistów.

Korzyści integracji


Dzieci pełnosprawne:

-uczą się opiekuńczości, współżycia, tolerancji, otwartości na innych, samodzielności;
-właściwie rozwijają pozytywne postawy;
-korzystają w placówce z profilaktycznej opieki specjalistów;
-są bardziej uspołecznione.

Dzieci niepełnosprawne:

-integracja sprzyja rozwojowi samodzielności i nabywaniu umiejętności społecznych;
-uczą się przez obserwację dzieci zdrowych;
-mają większą motywację do nauki, samodzielności;
-są bardziej komunikatywne (chętniej nawiązują kontakty z innymi);
-stają się powoli sprawniejsze intelektualnie i fizycznie;
-mają możliwość przebywania w naturalnym środowisku (nie są izolowane).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego